Bibliografia

  autor: Janusz Bieszk
 tytuł: Zamki Państwa Krzyżackiego
w Polsce
 wydawnictwo/
wydane:
Bellona S.A./
Warszawa 2010
 ISBN: 978-83-11-11808-9
  autor: Agnieszka i Robert Sypek
 tytuł: Zamki i obiekty warowne
Pomorza Gdańskiego
 wydawnictwo/
wydane:
Alma-Press/
Warszawa 2003
 ISBN: 83-7020-307-8

 

  autor: Agnieszka i Robert Sypek
 tytuł: Zamki i obiekty warowne
Warmii i Mazur
 wydawnictwo/
wydane:
Alma-Press/
Warszawa 2008
 ISBN: 978-83-7020-387-0

 

  autor: Agnieszka i Robert Sypek
 tytuł: Zamki i obiekty warowne
Od Malborka do Torunia
 wydawnictwo/
wydane:
Alma-Press/
Warszawa 2008
 ISBN: 978-83-7020-322-1

 

  autor: Robert Sypek
 tytuł: Zamki i obiekty warowne
Jury Krakowsko-Częstochowskiej
 wydawnictwo/
wydane:
Alma-Press/
Warszawa 2005
 ISBN: 83-7020-305-1

 

  autor: Agnieszka i Robert Sypek
 tytuł: Zamki i obiekty warowne
Ziemi Krakowskiej
 wydawnictwo/
wydane:
Alma-Press/
Warszawa 2005
 ISBN: 83-7020-321-3

 

  autor: Agnieszka i Robert Sypek
 tytuł: Zamki i obiekty warowne
od Opola do Żywca
 wydawnictwo/
wydane:
Alma-Press/
Warszawa 2006
 ISBN: 83-7020-322-1

 

  autor: Agnieszka i Robert Sypkowie
 tytuł: Zamki i warownie Ziemi Mazowieckiej
 wydawnictwo/
wydane:
EGROS/
Warszawa 2009
 ISBN: 978-83-89986-53-5

 

  autor: Agnieszka i Robert Sypkowie
 tytuł: Zamki i warownie Ziemi Sandomierskiej
 wydawnictwo/
wydane:
EGROS/
Warszawa 2003
 ISBN: 83-88185-36-5

 

  autor: Józef Matusik i Jerzy Miszalski
 tytuł: Polska – mapa zamków
 wydawnictwo/
wydane:
Copernicus/
Warszawa 1999
 ISBN: 83-7329-188-1

 

  autor: Piotr Skurzyński
 tytuł: Zamki nad Dolną Wisłą
 wydawnictwo/
wydane:
Region/
Gdynia 2009
 ISBN: 978-83-7591-077-3

 

  autor: Piotr Skurzyński
 tytuł: Zamki Ziemi Chełmińskiej
 wydawnictwo/
wydane:
Region/
Gdynia 2009
 ISBN: 978-83-7591-006-3

 

  autor: Piotr Skurzyński
 tytuł: Zamki Kaszub i Pomorza Środkowego
 wydawnictwo/
wydane:
Region/
Gdynia 2009
 ISBN: 978-83-7591-105-3

 

  autor: praca zbiorowa
 tytuł: Krzyżacy. Historia, zamki, bitwy
 wydawnictwo/
wydane:
Carta Blanca
(Grupa Wydawnicza PWN)/
Warszawa 2010
 ISBN: 978-83-61444-94-7

 

  autor: Maciej Węgrzyn
 tytuł: Zamkowy przewodnik po Polsce
 wydawnictwo/
wydane:
Read Me/
Warszawa 2010
 ISBN: 978-83-7243-749-5

 

  autor: Marek Borucki
 tytuł: Polska. Rezydencje królów
i książąt
 wydawnictwo/
wydane:
Sport i Turystyka – Muza SA/
Warszawa 2008
 ISBN: 978-83-7495-446-4

 

  autor: Dariusz Hein
 tytuł: Zamki joannitów w Polsce
 wydawnictwo/
wydane:
Poznań 2009
 ISBN: 978-83-929342-0-2

 

  autor: Mieczysław Haftka
 tytuł: Zamki Krzyżackie. Dzierzgoń-Przezmark-Sztum
 wydawnictwo/
wydane:
Marpress/
Gdańsk 2010
 ISBN: 978-83-7528-037-1

 

  autor: Agnieszka Malinowska-Sypek, Robert Sypek, Daniel Sukniewicz, Wojciech Brzeziński
 tytuł: Przewodnik archeologiczny
po Polsce
 wydawnictwo/
wydane:
Arkady/
Warszawa 2010
 ISBN: 978-83-213-4624-3

 

  autor: Bohdan Guerquin
 tytuł: Zamki w Polsce
 wydawnictwo/
wydane:
Arkady/
Warszawa 1974
 ISBN: