Grudziądz – ruiny zamku komturów krzyżackich z XIII wieku

Grudziądz – ruiny zamku komturów krzyżackich z XIII wieku

Stan zachowania Badania archeologiczne prowadzone w latach 2008-2009 przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu umożliwiły odkrycie pozostałości fundamentów piwnic i skrzydeł (południowego, zachodniego i wschodniego) zamku wysokiego.Do ciekawszych odkryć jakich dokonano na Wzgórzu Zamkowym warto wymienić odkopanie: zamkowej studni, metalowego…